รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ตรวจราชการและมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒    ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ตรวจราชการและมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    โดยมี นางปิยะฉัตร  อินสว่าง  รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา     นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ      ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  (อ่างห้วยยาง)