สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดมหกรรมวิชาการ Open House วันเกียรติยศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562

30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ มหกรรมวิชาการ Open House วันเกียรติยศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมีนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิด โดยกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มโรงเรียนนำผลงานจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพการศึกษา มาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาต่อยอด และกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 100,000 บาท โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม