ผอ.สพป.ยล.3ลงพื้นที่ติดตามที่ปรึกษา รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาปอเนาะดารุลกรุอาน เพื่อให้กำลังใจโต๊ะครูและนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

เมื่อเร็วๆ นี้ (31 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ ดูดิง และคณะผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี กำนันเกษชาติ เกษา นายกำพล ภิญโญกุล นายณัฐ ธีรวัฒน์ ร่วมกับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดยะลา ผอ.ศปบ.จชต. ผู้นำท้องถิ่น เพื่อเยี่ยมเยียนและรับฟังการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมให้กำลังใจโต๊ะครูและนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ณ สถาบันการศึกษาปอเนาะมะหัดตะฟิซดารุลกุรอาน ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ด้านนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การมาเยี่ยมสถาบันปอเนาะที่อำเภอเบตงครั้งนี้ เพื่อให้ขวัญกำลังใจโต๊ะครูและนักเรียนในพื้นที่ชายแดน และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาในสถาบันเปาะเนาะ เพื่อให้เห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญด้านการศึกษาในทุกรูปแบบ ที่ครอบคลุมถึงสถาบันปอเนาะในพื้นที่ชายแดน จากการติดตาม ตรวจเยี่ยมจะเห็นได้ว่า อิสลามให้ความสำคัญกับคนที่สอนอัลกุรอาน ซึ่งเป็นฟัรดูที่ทุกคนต้องเรียนในทางธรรมและทางโลภ และคนที่เรียนรู้อัลกรุอาน โดยเฉพาะโรงเรียนอาฟิตอัลกรุอานเป็นโรงเรียนที่ฝึกสอนให้เด็กมุสสิมท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมด 30 ยุซูด 6,600 โองการ เหมือนกับท่องจำคัมภีร์พระไตรฎิฏกและคัมภีร์ไบเบิ้ล บุคคลที่มีหัวใจเต็มไปด้วยการท่องจำอัลกุรอานเป็นคนที่มีหัวใจดีเลิศในมุมมองของอิสลาม เป็นคนประเสริฐ ทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสอน การอบรม การฝึก เป็นกรรมวิถีที่ยากมาก ตลอดจนยังสอนถึงความศรัทธาและการปฏิบัติตนอยู่ในสังคมในการวางตัว เคารพตามกฎกติกา เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างคนดีด้านการศึกษา ให้รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม อย่างไรก็ตามสถาบันแห่งนี้ยังส่งเสริมด้านอาชีพในหลักสูตร การสอนกศน.ให้จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปลูกฝั่งการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านกิดให้คงอยู่อย่างมั่งคงยั่งยืน ทั้งนี้ทางคณะจะนำข้อมูลที่ได้รับนำเสนอคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาเพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทางเลือกของวิถีชีวิตของอิสลามต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว