การประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)

วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ทั้ง 136 โรงเรียน ร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) โดยมีท่านสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสตูล ร่วมรับทราบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา