สพป.นครราชสีมา เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้ง  ซ่อมบำรุงระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV

วันเสาร์ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้ง  ซ่อมบำรุงระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV   สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  รุ่นที่  ๑  จำนวน  ๒๒  โรงเรียน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ  สามารถนำไปปรับปรุง  แก้ไข  ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV    ที่สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ