สพป.ลพบุรี เขต 1>ออกตรวจเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเทพอำไพ “เกสรประชานุกูล”กรณีประสบภัย (อัคคีภัย)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางมาลี ธัมสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางอัญชลี จิตตางกูร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย) บ้านเลขที่ 50 หมู่ 8 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กชายอนุชิต กิมฮวย นักเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้รับความเสียหายในส่วนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน คือ ตู้เย็นและเสื้อผ้า เมื่อได้รับแจ้งจากทางผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงดำเนินการออกตรวจเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียน เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย) ณ บ้านเลขที่ 50 หมู่ 8 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)