สพป.นครพนม เขต ๑ สัมมนาเพื่อสื่อสาร

วันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เปิดการประชุมปฏิบัติการสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๔ และซักซ้อมการประเมินให้แก่สถานศึกษา (Mock Assessment)