สพป.ลพบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหินปัก ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.  นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางมาลี ธัมสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางอัญชลี จิตตางกูร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย) ที่ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 น. โดยประมาณ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กชายพีรพล พุทธรุณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหินปัก สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินทั้งหลัง เมื่อได้รับแจ้งจากทางผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงดำเนินการออกตรวจเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียน เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย) ณ บ้านที่เกิดเหตุ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)