สพป.หนองคาย เขต 1 “ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.” 04.09.62

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายชุมพล  พงษากลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำคณะผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ในรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2562  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. รับฟังข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัด การดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1