สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง

วันที่  ๔ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสยาม สุริยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายปราโมทย์ จินดางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด ประธานชมสุขศึกษาพลศึกษาและนันทนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน ประธานในพิธีเปิดได้กล่าวชื่นชมคณะทีมงานในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองในครั้งนี้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า กีฬา คือ สื่อในการสืบสานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ กีฬาจะเป็นสิ่งขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของสังคม โดยเฉพาะสังคมวัยรุ่นซึ่งปัญหายาเสพติดกำลังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี การใช้กีฬาในการแก้ปัญหานับว่าท่านทั้งหลายได้เดินทางมาถูกทาง สมดังคำกล่าวของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ในเพลงกราวกีฬาของท่านที่ว่า “กีฬาเป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน” คนจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ต้องมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ ใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี อย่าให้กีฬามาเป็นเครื่องทำลายความสามัคคี จงมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่ามุ่งเอาแต่ชัยชนะจนลืมสปิริตของนักกีฬา ถ้าทุกคนทำได้ดังกล่าวแล้วกีฬาจะเป็นปัจจัยนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างแท้จริง ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรี นเรศ หอมรื่น ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง และผู้ตัดสินของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ในการจัดการอบรมแบ่งเป็นภาคเช้าภาคทฤษฎี และในภาคบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์