ผอ.สพป.สร.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร. ในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโพดุล และพายุคาจิกิ

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ส่งผลให้มีฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียน พายุและฝนที่ตกหนัก ทำให้ฝ้าเพดาน ครุภัณฑ์ที่ทำจากไม้บางส่วนได้รับความเสียหาย บางโรงเรียนระบบไฟฟ้า   อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้การได้ การลงตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจ  และให้ทางโรงเรียนเร่งแก้ปัญหาหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหาทางแก้ ส่วนที่กระทบหรือเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.เขต ได้ใกล่าวกับผู้บริหารและคณะครูว่า ควรติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานสภาพลม ฟ้า อากาศ เพื่อจะได้เตรียมรับสถานการณ์ในเบื้องต้น ซึ่งโรงเรียนที่ออกตรวจเยี่ยมประกอบด้วย โรงเรียนบ้านจอมพระ อ.จอมพระ โรงเรียนบ้านบึง (สนง.สลากกินแบ่งฯ 2531) อ.เขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน อ.เขวาสินรินทร์ และโรงเรียนบ้านแกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ ทั้งนี้ ยังได้มอบหมาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดทุกโรงที่ได้รับผลกระทบ และรายผลต่อไป