สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ  ห้องสมุด สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง