เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 31/2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ ได้แก่ ผลการประชุม ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรของ สพฐ. และการซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพและโรคติดต่อในสถานศึกษา

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม เลขาธิการ กพฐ. ได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ อาทิ สพฐ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “เนื่องในงานส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2562”, สพฐ. จัดกิจกรรม “ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ” หนุนนักเรียนให้ค้นพบตัวเอง, เลขาธิการ กพฐ. ชื่นชมระบบ School Management System โรงเรียนประชารัฐ และการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ สังกัด สพฐ. เป็นต้น

อัฉรา ข่าว