สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ เช้าวันศุกร์”

2 พฤศจิกายน 2561 นายนิคม ผิวนวล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ เช้าวันศุกร์” โดยมีการสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและภาวนาจิตนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรด้านบุคลากร ให้มีจิตใจที่ใสสะอาดและปลอดโปร่ง พร้อมที่จะปฏิบัติงานในเช้าวันใหม่ต่อไป ณ ห้องสวดมนต์ สพป.อุดรธานี เขต 3

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

## นายเอกลักษณ์ ศรีรงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.อุดรธานี เขต 3 /ถ่ายภาพ/รายงาน ##