ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 วิทยากรบรรยาย “ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา”สพป.ขอนแก่น เขต 2

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ณ  โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  โดยมีนายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธาน สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน ทั้งสิ้น 239 คน