สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

สพป.หนองคาย เขต 1  วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 09.09 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายกิตติพงษ์  บุญญาพัฒนาพงษ์ พร้อมครอบครัวเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย  ณ  วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้าและประชาชนทั่วไป ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ในโอกาสนี้นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และ นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมข้าราชการในสังกัดได้รวบรวมจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

สำหรับผ้ากฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวง แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่า จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง เหตุที่เกิดกฐินพระราชทานเพราะว่าปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคล หรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้ และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย ตามกำลังศรัทธาในการทำบุญถวายผ้ากฐิน หรือที่เรียกว่าทอดกฐินนั้น คือ การถวายผ้ากฐินให้แก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ 3 เดือน เพื่อสงเคราะห์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่ง หรือผ้าห่มใหม่ จะได้ใช้ผลัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาด หรือชำรุด โดยจะวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคำถวายในท่ามกลางสงฆ์ เรียกได้ว่าเป็นกาลทาน คือ การถวายทานที่ทำได้เฉพาะ 1 เดือน หลังวันออกพรรษา

ในการทอดถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ คณะสงฆ์วัดโพธิ์ชัยมีฉันทามติให้ พระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 เป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่เหมาะสมที่จะได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานด้วยประการทั้งปวง ยอดจตุปัจจัยของกระฐินพระราชทานในครั้งนี้มี จำนวน 3,851,490 บาท