สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประธานและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ จำนวน 300 คน เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานและซักซ้อมทำความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท