สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ”

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ณ ลานหน้าเสาธง สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

## นายเอกลักษณ์ ศรีรงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.อุดรธานี เขต 3 /ถ่ายภาพ/รายงาน ##