สพป.นค.1 ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานได้มอบหนังสือคู่มือกิจกรรมพร้อมทั้งกล่าวรายงานกิจกรรมดังกล่าว
ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน เยาวชนไทย มักเป็นเป้าหมายของขบวนการค้ายาเสพติด เป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจังหวัดหนองคายได้เล็งเห็นพร้อมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำกระบวนการลูกเสือมาช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด
ต่อมา เวลา 18.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเทิดไท้องค์ราชัน ถวาย พานพุ่ม เงิน-ทอง เปิดกรวยดอกไม้สด และได้นำลูกเสือและเนตรนารี ถวายความเคารพ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา ทั้งนี้ได้มีลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จำนวน 28 โรงเรียน 196 คน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน 126 คนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 24 โรงเรียน 168 คน รวมลูกเสือ เนตรนารีทั้งสิ้น 490 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการ วิทยากร จำนวน 210 คน รวมผู้เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้ทั้งสิ้น จำนวน 700 คน