สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

สพป.หนองคาย เขต 1 วันจันทร์ที่  5  ตุลาคม  2561 เวลา 08.00 น.   นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด รวมทั้งบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต พร้อมกับเป็นการพบปะ พูดคุย มอบนโยบาย แก่บุคลากรในสังกัด  ณ บริเวณหน้าเสาธง หน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ในโอกาสนี้นายมติชน  มูลสูตร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ได้แจ้งข้อราชการ ที่ได้เป็นตัวแทน ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศและร่วมกฐินพระราชทาน สพฐ.ที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งแจ้งนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ แก่คณะที่ร่วมกิจกรรม ดังกล่าวอีกด้วย