สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชัยนาท นำโดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท คณะเจ้าหน้าที่และคณะลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมนี้ สพป.ชัยนาท ปฏิบัติทุกวันจันทร์ ในสัปดาห์แรกของเดือน