++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมนำเสนอผลงานขับเคลื่อนเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน จ.แม่ฮ่องสอนสู่ระดับประเทศ++

+++  วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1     ร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อขยายผลสู่ระดับประเทศ  และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจราชการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ  ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ชั้น 4  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต   กรุงเทพมหานคร   //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ค่า++ธีรธิดา  พรหมมาแบน   รายงาน++++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน