งานเดิน – วิ่ง การกุศล RUN TNO 2019 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนกําพร้าของ ร.ร.บ้านท่าน้ำตะวันออก สพป.ปัตตานี เขต 1

วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 06.45 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล “RUN TNO 2019 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
โดยมีนายภานุวัตร สังข์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า ด้วยโรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก ได้กําหนดจัดงานเดินวิ่งการกุศล RUN TNO 2019 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนกําพร้า ของโรงเรียนบ้านท่านน้ำตะวันออก รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียนและคนในชุมชน ได้ออกกําลังกายโดยการเดินวิ่ง ซึ่งจะส่งผลให้มี สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รวมถึงของขวัญรางวัลในการจัดงาน
ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดงานฯ เปิดเผยว่ารู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล “RUN TNO 2019 ครั้งที่ 2 ในวันนี้ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมกับผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล RUN TNO 2019 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนกําพร้าของโรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ คนในชุมชน ได้ออกกําลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพพลานามัยที่ สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ อีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยภาคเอกชน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน ได้เป็นอย่างดี สําหรับการจัดงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ขออวยพรให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ