ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน “อมเรศธำรง” โรงเรียนสุรวิทยคาร สพม.33 จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วย นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน “อมเรศธำรง” ซึ่งเป็นอาคารที่ 7 ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยมี นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารอีกหลาย ๆ ท่าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ ด้วยขบวนช้าง 4 เชือก ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ กล่าวว่า โรงเรียนสุรวิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2452 โดยใช้ศาลาโรงธรรมวัดจุมพลสุทธาวาส เป็นที่ศึกษาเล่าเรียน ในปี พ.ศ.2458 ได้ย้ายโรงเรียนไปทำการเรียนการสอนที่ศาลาโรงธรรมวัดบูรพาราม ปี พ.ศ.2464 ได้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และต่อมาได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน โดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2494 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนสุรวิทยาคาร มีเนื้อที่ 38 ไร่ 59 ตารางวา ได้บริหารจัดการอาคารเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนและดำเนินกิจกรรมของนักเรียนให้เพียงพอ แต่เนื่องจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับคุณภาพดีมากในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ การกีฬา การจัดประสบการณ์ชีวิตแก่ผู้เรียน นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว ก็ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงไว้วางใจและเชื่อถือคุณภาพของโรเรียน ส่งบุตรหลานเข้ามาสอบแข่งขันเพื่อศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนสุรวิทยาคารเป็นจำนวนมาก ทำให้ห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน แม้ว่ามีอาคารเรียนหลัก จำนวน 6 หลังและอาคารประกอบอีกหลายอาคารแล้วก็ตาม

ต่อมาในปี พ.ศ.2560 โรงเรียนจึงได้ดำเนินการของบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 324 ล/55 – ก จำนวน 1 หลัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณและเปิดประมูลในราคาจำนวนเงิน 21,330,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินเนินการก่อสร้างโดย หจก.สุรินทร์รุ่งวิจิตรกุล  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

ซึ่ง หจก.สุรินทร์รุ่งวิจิตร ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ โรงเรียนได้ประชุมคณะครูและบุคลากร เลือกสรรชื่ออาคาร นามว่า “อมเรศธำรง” ซึ่งมีความหมายว่า “ดำรงความดีดุจพระอินทร์” เป็นอาคารเรียนหลังที่ 7 ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร และในปัจจุบัน โรงเรียนได้ก่อตั้งมาแล้ว 110 ปี มีนักเรียน ชาย – หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 3,494 คน  มีห้องเรียน 90 ห้อง และมีอัตรากำลังครู 235 คน

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/PRSPM33SURIN/photos/?tab=album&album_id=478046913047981