สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผอ.เชี่ยวชาญ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ นำโดย ดร.รัตนา ศรีเหรัญ ประธานกรรมการ และคณะ ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก