รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

เมื่อเร็วๆ นี้  นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านสว่าง อ.สว่างวีระวงศ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยมอบถุงยังชีพให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน

นายพีระ กล่าวว่า  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเป็นห่วงใยโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมถึงความเสียหายของอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้กำชับให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่บริหารโรงเรียน  ครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง

สำหรับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย สพฐ. มีแนวทางในการช่วยเหลือ และมีแผนระยะยาวโดยการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการนำรายชื่อโรงเรียนไปใส่ในแผนที่ และพบว่ามีโรงเรียนหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการเตรียมตัวก่อน ไม่ตั้งรับเพียงอย่างเดียว  นอกจากนี้ขอให้โรงเรียนเร่งสำรวจความเสียหาย  เพื่อเสนอของบประมาณโดยเร่งด่วน และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยให้กับ ครู นักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วย

บรรพต ข่าว