ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วย นายสุกันฑ์ ส่างช้าง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในการนี้ นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในพิธีมี ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ การจัดงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในงานศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาการ และด้านเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคหรือระดับชาติ ณ จังหวัดศรีษะเกษ ต่อไป ในการนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้เดินพบปะและให้กำลังใจนักเรียนที่กำลังแข่งขัน โดยพิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี