ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ

วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562  เวลา  09.30 น.  นายคำปุ่น บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับ ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษา ในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ “พระวิเทศธรรมรังสี (หลวงตาชี)” ร่วมปลูกต้นไม้  และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา เขตสุรินทร์  และ  เวลา  13.00  น.  ร่วมต้อนรับ ในโอกาสที่ท่าน รมช.ศึกษาธิการ  มอบนโยบายรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน  ของ  กศน.สุรินทร์  ปีงบประมาณ  2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์