สพป.พิษณุโลก เขต 2 เสริมสร้างศักยภาพธุรการโรงเรียน สู่คุณภาพที่ได้มาตรฐาน

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ มอบนโยบายในการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสู่คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน การนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 การใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเข้ารับการประชุมจำนวน 124 คน ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำปาด อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก