ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา จากคณะแรลลี่การกุศลท่องเที่ยววิถีไทย เช็คอินที่แปดริ้ว ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานรับมอบมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา จากคณะแรลลี่การกุศลท่องเที่ยววิถึไทย เช็คอินถิ่นแปดริ้ว ประกอบด้วยหอการค้าฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บริษัทจักรพรรดิ์ซาวด์ บริษัทประชารัฐสามัคคี สโมสรไลอ้อนฉะเชิงเทรา นำโดย นายกสโมสรไลอ้อนฉะเชิงเทรา นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร  และ ประธานบริษัทจักรพรรดิ์ซาวด์ นายสมพงษ์  นำศรีเจริญสุข ได้มาจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง โดยมีนายประสิทธิ์  ขวัญนอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ร่วมรับมอบและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้