สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  

วันจันทร์ที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑