สพป.ชัยนาท ต้อนรับคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจการที่ 18

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท  ร่วมต้อนรับ ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 18 ร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. และศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อาทิ เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท