สพม.33 (สุรินทร์) ร่วมพิธีสมโภชน์ และร่วมทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน สพฐ.ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วยนายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ใน สพม.33 ร่วมในพิธีสมโภชน์องค์กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 และร่วมทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติม ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1784132981710173&type=1&l=305520f3e8