ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันจันทร์ ที่ 5 ส.ค. 2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทุบรี เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการและ ร่วมลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดชลบุรี