สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ปทุมธานี เขต 2

นที่ 18 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นำโดย นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัดฯ ศึกษาดูงานผลการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมอรุณญาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)