สพป.ชัยนาท จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904

วันที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 480 คน จากวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” โดยมี พันเอกเฉลิมเกียรติ ลาดมะโรง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี และคณะ เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์  มีความรู้ ความเข้าใจ  ของการเป็นจิตอาสา รวมถึงการให้ความรู้เรื่อง การช่วยชีวิต ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สาธิตโดยทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร