สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศักยภาพของสถานศึกษาในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ จังหวัดยโสธร ซึ่งมีผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 67 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการซักซ้อมการประเมิน ให้กับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 รุ่น 1 จำนวน 17 แห่ง เข้าร่วมประชุม