ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการพิเศษของรัฐบาลและผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการพิเศษของรัฐบาลและผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ ของรัฐบาล และผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา จชต. ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา