สพป.ยโสธร เขต 1 จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ จังหวัดยโสธร นอกจากนั้นมีการบรรยายเรื่องการบริหารการเงินหลังเกษียณอายุราชการ (ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร)  การดูแลสุขภาพร่างกายการดำเนินชีวิต (จนท.สสจ.ยโสธร) การบรรยายเรื่องสิทธิสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ (จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) และการมอบเกียรติบัตร ของสพฐ. ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ  จำนวน 161 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน รวม จำนวน 169 คน  เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการ  ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลและดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ตลอดจนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ