สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 11/2561

6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 11/2561 เพื่อพบปะ สั่งการ และมอบนโยบายจากการประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 แก่ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานฯ ณ ห้องสวดมนต์ไหว้พระ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

## นายเอกลักษณ์ ศรีรงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.อุดรธานี เขต 3 /ถ่ายภาพ/รายงาน ##