การประชุมสามัญระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มเก่า วังบาล เนินเกาะแซง ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มเก่า วังบาล เนินเกาะแซง ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมนี้ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพในการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)