รวมมหกรรมรวมพลังรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลังรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จัดโดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม ได้จัดงาน มหกรรมรวมพลังรณรงค์และแก้ใขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 700 คน

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1