สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดงาน”มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑”

ดร.ภัณฑ์รักษ์   พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติ  เป็นประธานเปิด “งานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑”  ณ อาคาร อเนกประสงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑    เพื่อคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่ชนะ การแข่งขันในทุกกิจกรรม เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.บุรีรัมย์ และ ระดับชาติ ต่อไป อนึ่ง การจัดงานฯ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การจัดการศึกษาให้คุณครู นักเรียนได้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม  ในการดำรงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับสังคม บุคคลได้อย่างมีความสุข เพิ่มทักษะ นักเรียนได้มี เวทีแสดง ศักยภาพทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม ต่อไป….