นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ คณะกรรมการนิเทศฯ โดย นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์ ผอ.รร บ้านแม่ที นางวนิดา เปาะแม ผอ.รร.บ้านบ่อเตย  นางศรินทิพย์ ทะสะระ ผอ.รร.วัดคงคาสวัสดิ์ อ.เทพา นางรัตนา ซุ้นจ้าย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.สงขลา เขต 3 ออกพื้นที่ ร.ร.บ้านวังใหญ่ อ.เทพา เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ของ ศธจ.สงขลา และติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยบาย ผอ.สพป.สงขลา เขต 3