เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ที่เล็กที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า วันนี้ได้มาเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ซึ่งเป็นกลุ่มโซนเล็กๆ มีโรงเรียนประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 31 โรงเรียน ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ที่เล็กที่สุดในประเทศไทย” โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2562 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในงานศิลปหัตถกรรม งานอาชีพ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ในระดับกลุ่มเครือข่าย รวมทั้งนำเสนอผลงานของนักเรียนให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน และคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับกลุ่มเครือข่าย เพื่อเข้าร่วมแข่งชันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

“การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกด้าน ในส่วนของสพป.เชียงราย เขต 4 จากการเยี่ยมชมถือว่าเป็นสำนักงานที่มีความสะอาด มีการเปิด “ห้องศาสตร์พระราชา” มีร้านกาแฟเล็กๆ และจัดให้มีห้องสมุด มีการสร้างพื้นที่ให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการเรียนรู้ สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่อื่นๆ ได้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ข่าว: อัจฉรา ภาพ:ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย