สพป.จันทบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.ขอนแก่น เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายภาณพ แจ้งพลอย
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับ นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ และข้าราชการจาก สพป.ขอนแก่น เขต ๒
เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ สพป.จันทบุรี เขต ๒
ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต ๒