สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดกิจกรรมวิพากย์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ประธานการประชุมสัมมนาเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 กิจกรรม วิพากย์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563  ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์