สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมเพื่อยกระดับผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษา

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมเพื่อยกระดับผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 และบรรยายพิเศษ โดยมี นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง “แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้สู่การยกระดับผลการสอบ O-NET” โดย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลการสอบ O-NET / NT / RT สูงกว่าระดับประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษา เป็นอันเสร็จสิ้น ณ หอประชุมชลอราษฎร์ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

 

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)