การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

ด้วย สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เชิญเชิญบุคคลและหน่วยงานร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น  ประจำปี 2563 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น