รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนา พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพม. 28 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี